Vết thương sâu và những món đồ gây giảm hồi máu trong LMHT

Trong LMHT, hiệu ứng hồi phục và hồi máu đang trở nên quá mạnh mẽ khi có quá nhiều vị tướng, trang bị và điểm ngọc bổ trợ hỗ trợ khả năng này. Điều này đã làm cho các vị tướng trụ đường trở nên quá mạnh. Để giải quyết vấn đề này, hiệu ứng Vết Thương Sâu được coi là giải pháp tốt nhất để giới hạn sức mạnh của hiệu ứng hồi phục.

Vết thương sâu rất quan trọng để kiềm chế những vị tướng đấu sĩ đang rất phổ biến như Sett.
Vết Thương Sâu rất cần thiết để khắc chế những vị Tướng Đấu Sĩ đang cực hot như Sett

Vết Thương Sâu là một hiệu ứng có khả năng giảm Hồi Máu của tất cả các chiêu thức hoặc trang bị đi 40% hoặc nhiều hơn, tuỳ thuộc vào kỹ năng. Hiệu ứng này không cộng dồn và tác động lên tất cả các trạng thái hồi máu bao gồm cả hút máu, hút máu phép hay phép bổ trợ, ngọc bổ trợ…

Các kỹ năng tạo Vết Thương Sâu

Bông Sen Tử Thần của Kataria (60%)

Q/Dây Thừng Bẫy Gấu của Kled (60%).

E/Varus (40%) có tên là Mưa.

Phương pháp hỗ trợ gây Vết Thương Sâu: Đốt cháy (60%).

Những vật dụng giúp giảm sự bùng phát máu do Vết Thương Sâu

Cho người chơi Xạ Thủ:

Cưa Xích Hóa Kỹ: Tăng 40% sát thương trong 2 giây, tăng lên 60% đối với mục tiêu có dưới 50% máu.

HOT 👉👉:  TOP 10 GAME CUNG ĐẤU HAY NHẤT NÊN TRẢI NGHIỆM

Kỹ năng Nhắc Tử Vong: 40% trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu dưới 50% máu.

Gươm Sát Thủ: 40% trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu dưới 50% máu.

Dành cho các Pháp Sư.

Quỷ Thư Morello (Dành cho Pháp Sư): Tăng 40% trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu có mức máu dưới 50%.

Bình Giải Độc Dược: 40% trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu dưới 50% máu.

Ngọc Quên Lãng: Tăng 40% trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu có lượng máu dưới 50%.

Cho Đỡ Đòn, Đấu Sĩ:

Giáp Gai: Tăng 40% trong 2 giây, tăng lên 60% khi mục tiêu có lượng máu dưới 50%.

Áo Choàng Gai: Không gây sát thương trong 2 giây, tăng lên 60% với mục tiêu có lượng máu dưới 50%.

Cần chú ý rằng, việc sử dụng Vết Thương Sâu và các mòn đồ giảm hồi máu sẽ không ảnh hưởng đến các kỹ năng hoặc trang bị tạo Khiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *