Phiên bản mới – Trùm Cứu Viện | Cứu Viện – Mới

Phiên bản mới – Trùm Cứu Trợ.

CỨU VIỆN.

Chi tiết đầy đủ

Cổng vào Bệnh viện:

1. Biểu tượng hoạt động CỨU VIỆN → Cứu Viện.

Giao diện Bệnh viện

1. Giao diện chính Cứu Trợ đã được cập nhật.

2. Thay đổi điểm.

 • A) Vượt qua thử thách thành công bạn sẽ nhận điểm, điểm có thể sử dụng để đổi lấy đạo cụ.
 • Đạo Cụ Cứu Hộ

  1. Tiến trình ải: Hiển thị trạng thái hiện tại của ải trên giao diện chính.

  2. Phụ kiện liên quan.

 • A) Viên HP: Tự động phục hồi một lượng HP cho Gà Con;.
 • B) Cung Tên: Đạo cụ Hạ Quái Vật/cứu Gà Con.
 • C) Nam Châm: Hấp thụ Kim Cương/Vàng trong phạm vi 150 độ quanh cung tên;.
 • D) Nhân đôi: Trong lần đánh trúng này x2 Điểm Kim Cương/Vàng;.
 • E) Hướng gió: Thay đổi Gió;.
 • 3. Thưởng Vượt Trội.

 • A) Thưởng cấp ngôi sao của ải ✧ 1 ngôi sao: 2000 điểm;.
 • ✧ 2 ngôi sao: 5000 điểm;.
 • ✧ 3 sao: 10000 điểm;.
 • B) Thưởng xếp hạng điểm: thưởng được gửi qua thư sau vài giờ hoạt động kết thúc.
 • 4. Thách thức.

 • A) Số lần thách thức: ✧ Mặc định: 6 lần.
 • ✧ Mỗi lần tham gia vào cuộc đấu tốn 1 lượt khiêu chiến;.
 • ✧ Sử dụng hết 6 lần thách thức không thể tham gia vào trận đấu chiến.
 • ✧ Tốn Xu có thể mua thêm: 300 Xu mỗi lần;.
 • HOT 👉👉:  Code Poke Đại Chiến mới nhất 08/2023 - Cách nhập code nhanh
 • b) Chọn Vỏ Vũ Khí

 • ✧ Mỗi ải thiết lập vũ khí được chọn riêng, người chơi có thể chọn vỏ chỉ định vào chiến đấu;
 • ✧ Nếu không chỉ định ngoại hình, sẽ mặc định vũ khí vào (ak47).
 • ✧ Lựa chọn vũ khí theo cấp độ: – Cấp độ 1: Nhện Rủi Ro, Cung Hình Ảnh, Tật Phong Liệt.
 • Phim 2: Cung Bí Ảnh, Tật Phong Liệt, Tiểu Lý Phi Đao.
 • Phần 3: Tiểu Lý Phi Đao, Lựu Đạn Raon, Nhện May Mắn.
 • Ải 4: Đạn Bi Grub, Lựu Đạn Raon, Nhện May Mắn.
 • Ải 5: Nhện Rủi Ro, Lựu Đạn Raon, Đạn Bi Grub.
 • Ải 6: Spiderman, Grenade Launcher Raon, Grub Ball.
 • Danh sách Tổng Hợp Phần Thưởng

  Quà 1 Sao_Ải 1 Cứu Viện 1 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x6, Chiến Hồn Đơn x60
  Quà 2 Sao_Ải 1 Cứu Viện 1 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x10, Chiến Hồn Đơn x80
  Quà 3 Sao_Ải 1 Cứu Viện 1 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x16, Chiến Hồn Đơn x100
  Quà 1 Sao_Ải 2 Cứu Viện 2 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x8, Chiến Hồn Đơn x70
  Quà 2 Sao_Ải 2 Cứu Viện 2 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x12, Chiến Hồn Đơn x90
  Quà 3 Sao_Ải 2 Cứu Viện 2 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x18, Chiến Hồn Đơn x110
  Quà 1 Sao_Ải 3 Cứu Viện 3 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x10, Chiến Hồn Đơn x80
  Quà 2 Sao_Ải 3 Cứu Viện 3 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x14, Chiến Hồn Đơn x100
  Quà 3 Sao_Ải 3 Cứu Viện 3 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x20, Chiến Hồn Đơn x120
  Quà 1 Sao_Ải 4 Cứu Viện 4 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x12, Chiến Hồn Đơn x90
  Quà 2 Sao_Ải 4 Cứu Viện 4 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x16, Chiến Hồn Đơn x110
  Quà 3 Sao_Ải 4 Cứu Viện 4 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x22, Chiến Hồn Đơn x130
  Quà 1 Sao_Ải 5 Cứu Viện 5 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x14, Chiến Hồn Đơn x100
  Quà 2 Sao_Ải 5 Cứu Viện 5 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x18, Chiến Hồn Đơn x120
  Quà 3 Sao_Ải 5 Cứu Viện 5 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x24, Chiến Hồn Đơn x140
  Quà 1 Sao_Ải 6 Cứu Viện 6 đạt 2000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x16, Chiến Hồn Đơn x110
  Quà 2 Sao_Ải 6 Cứu Viện 6 đạt 10000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x20, Chiến Hồn Đơn x130
  Quà 3 Sao_Ải 6 Cứu Viện 6 đạt 14000 điểm được nhận. Gồm: Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x26, Chiến Hồn Đơn x150
  Quà Cứu Viện Hạng 1 Mở nhận: Thẻ Cá Voi Xanh (7 ngày), Phỉ Thúy x500, Mã Não x50
  Quà Cứu Viện Hạng 2 Mở nhận: Thẻ Cá Voi Xanh (7 ngày), Phỉ Thúy x400, Mã Não x40
  Quà Cứu Viện Hạng 3 Mở nhận: Thẻ Cá Voi Xanh (7 ngày), Phỉ Thúy x350, Mã Não x35
  Quà Cứu Viện Hạng 4 Mở nhận: Thẻ Cá Voi Xanh (7 ngày), Phỉ Thúy x300, Mã Não x30
  Quà Cứu Viện Hạng 5 Mở nhận: Thẻ Cá Voi Xanh (7 ngày), Phỉ Thúy x250, Mã Não x25
  Quà Cứu Viện Hạng 6-10 Mở nhận: Phỉ Thúy x200, Ngọc EXP x200
  Quà Cứu Viện Hạng 11-20 Mở nhận: Phỉ Thúy x180, Ngọc EXP x180
  Quà Cứu Viện Hạng 21-30 Mở nhận: Phỉ Thúy x150, Ngọc EXP x150
  Quà Cứu Viện Hạng 31-50 Mở nhận: Phỉ Thúy x120, Ngọc EXP x120
  Quà Cứu Viện Hạng 51-100 Mở nhận: Phỉ Thúy x100, Ngọc EXP x100
  HOT 👉👉:  Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile | Phiên bản mới Kỳ Mộng Tân Duyên | Tưng bừng sinh nhật 6 tuổi
  Tên Điểm Đổi Giới hạn đổi
  Nhẫn EXP +4 18000 1
  Vòng Tay EXP +4 18000 1
  Đá Thức Tỉnh 15000 30
  Trùng Sinh Đơn 5000 50
  Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 2500 99
  Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 2500 99
  Mảnh Thú Cưỡi 1000 999
  Vật Tế Cao 500 999
  Nến Thất Bảo 500 999
  Thuốc Tăng Cấp Thú 400 999
  Mũi khoan cấp 3 200 999

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *